Páni ze Žďáru cca 1510-1531

Jistě k roku 1515 je již na Štáblovicích jako leník uváděn Štěpán ze Žďáru. V roce 1528 složili lenní přísahu a přijali štáblovické léno jeho synové Pavel, Jan a Václav.

 

O erbu pánů ze Žďáru (nebo také „Štáblovských ze Žďáru“, jak jsou někdy v pramenech uváděni) a jejich rodu mnoho známo není. K listině z roku 1534, ve které bratři Pavel a Václav Štáblovští ze Žďáru potvrzují příjem podílu z prodeje lenního statku Štáblovice, je přivěšena pečeť Pavla Štáblovského ze Žďáru. Listina je uložena v Zemském archivu v Opavě – pobočce Olomouc, ve fondu Lenní dvůr Kroměříž, inv. č. 243, sign. RVId2. V medailonu pánů ze Žďárů je kresba otisku této pečeti; autor kresby: Veronika Marková.