Prameny a literatura

Výběrový seznam literatury a pramenů k dějinám Štáblovic a zámku

 

 

Prameny:

 

Zemský archiv v Opavě, f. Velkostatek Štáblovice

 

Zemský archiv v Opavě, f. Häussler František Josef

 

Zemský archiv v Opavě, f. Tesař Petr

 

Zemský archiv v Opavě, f. Velkostatek Ropice

 

Zemský archiv v Opavě, pob. Olomouc, f. Lenní dvůr Kroměříž

 

Okresní archiv v Opavě, f. Archiv obce Štáblovice

 

Okresní archiv v Opavě, f. Místní národní výbor Štáblovice

 

Slezské zemské muzeum, fotografické pracoviště.

 

Nepublikované zdroje:

 

Krčmářová, Eva – Šopák, Pavel: Zámek Štáblovice. Stavebně-historický průzkum. Ataris 2001.

 

Krčmářová, Eva – Šimčík, Antonín – Šopák, Pavel: Nálezová zpráva za rok 2002, Stavebně-historický průzkum, Corrigenda et addenda. Ataris 2002.

 

Raida, Alois: Štáblovice a Mikolajice. Dějiny. Rukopis.

 

Das Geschlecht der Sobeck von Kornitz mit bedonderer Berücksichtigung der Reichsgrafen von Sobeck und Kornitz, Freiherrn v. Rauthen. Die Geschichte ihres Hauses verfasst von Franz Josef v. Häussler, Troppau 1925. Ergänzt und mit Bildern versehen die an dem Nachlass des /verstorbenen/ Viktorin Fhr. von Sobeck-Skal u. Kornitz stammen, des am Hietzinger Friedhofe ruht, und seiner Gattin Christine Somoff, begr. ebenda, von Prof. Dr. Ludwig Igalffy v. Igály, Wien, im Jahre 1987. Rukopis.

 

Literatura:

 

Prix, Dalibor: Kostel sv. Vavřince ve Štáblovicích. Opava 2003.

 

Hosák, Ladislav: Historický místopis země moravskoslezské. VII. Moravské enklávy. Brno 1936.

 

Schenková, Marie – Olšovský, Jaromír: Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava 2001.

 

Stibor, Jiří: Sobkové z Kornic. Biografická slovník Slezska a severní Moravy 7. Ostrava 1996.

 

Häussler, Franz Josef: Ahnentafeln und Stammbäume. Troppau 1929.

 

Blažek, Konrad: Der Adel von Oesterreichisch-Schlesien. J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch; vierten Bandes elfte Abtheilung. Nürnberg 1885.