Salm-Neuburgové 1745-1759

Salm-Neuburgové byli jednou větví rodu Wigerichovců pocházející z Belgie s kořeny až v 11. století. Zakladatelem větve Salm-Neuburg je Niklas ze Salmu, jenž v 1. polovině 16. století sloužil v habsburských službách. Salm-Neuburgové získali v roce 1576 český inkolát a v roce 1637 byl Juliovi II. Salm-Neuburg císařem potvrzen hraběcí stav. Uprázdněné štáblovické léno zakoupil roce 1754 Karel Otto hrabě Salm-Neuburg, jenž působil v zemských úřadech na Moravě, byl nejvyšším zemským sudím markrabství moravského a úspěšně rozšiřoval majetkovou držbu svého rodu. Štáblovické léno držel ale jen krátce a v roce 1759 jej prodal. Jeho syn Karel Vincenz hrabě Salm-Neuburg byl posledním svého rodu po meči.


Erb: Červeno-stříbrně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli jsou dva stříbrní odvrácení lososi, doprovázeni čtyřmi zlatými křížky v rozmístění 1, 2, 1. Ve druhém a třetím poli je červený gryf držící v předních pařátech zajíce přirozené barvy. Na pravé přilbě je červený klobouk s nahoru ohrnutou stříbrnou krempou, na kterém jsou dva stříbrní, na hlavu postavení, odvrácení lososi. V levém klenotu je rostoucí gryf držící zajíce z druhého a třetího pole štítu. Na obou přilbách jsou přikrývadla červeno-stříbrná.