Žňovští z Korkyně 1650-1654

Rod Žňovských z Korkyně pocházel ze Slovenska. V roce 1637 byl Michael Bohuslav Žňovský povýšen do rytířského stavu. Z konfiskací získal v Čechách statky Borovsko a Nesmiřice. Na Moravě zastával funkce místosoudce a správce olomouckého biskupství a mezi léty 1650-1654 držel štáblovické léno. Potomci rodu žili v Čechách ještě na počátku 19. století